การรับประกันและคืนเงิน

การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อลูกค้าได้รับสินค้า หากเกิดข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งกลับมายัง Gameolo ทันทีภายในวันที่รับสินค้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-230-0094

1. สินค้าแต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี้

– ประเภทโน๊ตบุค เครื่องพิมพ์ พีซี สมาร์ทโฟน แท็บเลต จะมีการรับประกัน 1 ปี หรือ มากกว่า

สินค้าที่ซื้อจากทางร้านจะมีการรับประกันสินค้าของเจ้าของแบรนด์ผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายหลัก โดยเงื่อนไขระยะเวลาเท่ากับ ขึ้นอยู่กับรุ่นของสินค้า (จะมีบางชนิดที่มีประกันน้อยกว่า 1 ปี)
เบอร์ติดต่อศูนย์บริการ

– ประเภทแบตเตอรี่โน๊ตบุค และหมึกพิมพ์ แบบเทียบเท่าจะมีการรับประกัน 3-6 เดือน ขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้า / แบบของแท้ ประกัน 1 ปี
– ประเภทอุปกรณ์เสริมอื่นๆทั่วไป เช่น Bay, Mouse, Flash Drive, AirCard ประกัน 1 ปี (ยกเว้นของแถม จะไม่มีการรับประกัน)
– ประเภทฮาร์ดดิสก์ ทั้งแบบธรรมดาและแบบ Solid-State จะมีการรับประกัน 3 ปี หรือ มากกว่า ขึ้นอยู่กับรุ่นนั้นๆ
– ประเภทแรม รับประกัน Life-Time คือ ตลอดอายุการใช้งานจนกว่าสินค้ารุ่นนั้นเลิกผลิต

2. เงื่อนไขการรับประกันใน 7 วันแรก

การรับประกันสินค้าของทางร้านฯ ภายใน 7 วันแรก นับจากวันที่ซื้อสินค้า (วันที่ในใบเสร็จรับเงินในกรณีซื้อหน้าร้าน) หรือ นับจากวันที่เซ็นรับในใบส่งของ (กรณีส่งสินค้าทาง TNT หรือไปรษณีย์) ถ้าสินค้ามีปัญหาหรือไม่ตรงสเปคที่ระบุไว้ทางร้านจะดำเนินการเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมคือ

1. ตัวสินค้าที่มีปัญหาพร้อมเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย อุปกรณ์ครบชุดทุกชิ้น
2. ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี ที่ทางร้านฯ ออกให้เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการเปลี่ยนสินค้า
3. โทรมาที่หมายเลข 02-030-0094 เพื่อติดต่อการรับสินค้า โดยทางบริษัทขนส่งเอกชน จะรับสินค้ากลับตามที่อยู่ของท่าน

**  การรับประกันนี้ จะไม่คุ้มครอง ดังกรณีต่อไปนี้
• เกิดจากการใช้งานผิดพลาด (ควรอ่านคู่มือการใช้งาน)
• ประมาทหรือเจตนาทำเสีย อุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ
• สภาพผิดปกติของไฟฟ้าที่ส่งเข้าเครื่อง ทำลายอุปกรณ์ มีสัตว์แมลงเข้าไปในเครื่อง
• มีการถอดชิ้นส่วนหรือมีการซ่อม โดยไม่ใช้เจ้าหน้าที่ ของบริษัท

3. เงื่อนไขการรับประกันที่เกิดจากสภาพเครื่องภายนอกเสียหาย

เมื่อรับสินค้าทุกครั้ง ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบสินค้า ก่อนทำการเซ็นรับ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ถือว่าท่านลูกค้าได้รับของอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้ว ถ้าสินค้าอยู่ในสภาพไม่พร้อมรับ กรุณาติดต่อที่หมายเลข 02-030-0094 เพื่อดำเนินการต่อไป

4. การคืนสินค้า

** Gameolo.com ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับเปลี่ยน เคลม หรือคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ได้เสียหาย ทั้งนี้คำพิจารณาจากศูนย์ผู้ผลิตถือเป็นที่สิ้นสุด **

5. การคืนเงิน

ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)