1. โอนเงินผ่านธนาคาร

 

ชื่อบัญชี: นางสาว อริยาภรณ์ ตั้งเต็มทรัพย์ (Ariyaporn Tangtemsap)

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูวิธีการแจ้งการโอนเงินได้ ที่นี่

 

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

การชำระเงินด้วยบัตร VISA และ MASTER ผ่านระบบออนไลน์

Gameolo ยินดีรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตร VISA และ MasterCard เมื่อบัตรของท่านได้รับการอนุมัติ (ซึ่งอาจจะใช้เวลา 1-2 วัน) บัตรเครดิตของท่านจะถูกสำรอง วงเงินการชำระค่าสินค้าเท่ากับจำนวนที่ท่านสั่งซื้อ แต่จำนวนเงินนี้จะยังไม่ถูกเรียกเก็บจนกว่าเราจะพร้อมส่งสินค้าให้ท่าน

เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลใดๆ ในบางกรณี บริษัทฯ จะจำกัดวิธีการจัดส่งสินค้า และ/หรือ กำหนดให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจรับสินค้าจากเจ้าหน้าที่จัดส่งเท่านั้น โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับไปในรายละอียดอีกครั้ง